Angående jourverksamheten

Sedan september 2019 är vi bara två veterinärer vid Huskvarna veterinärstation. Jourverksamheten har då blivit betungande för oss och sedan årsskiftet har vi fått hjälp av Distriktsveterinärerna i Falköping två helger per månad. Om ni ringer på vår telefon 036-147750...