Angående jourverksamheten

Sedan september 2019 är vi bara två veterinärer vid Huskvarna veterinärstation. Jourverksamheten har då blivit betungande för oss och sedan årsskiftet har vi fått hjälp av Distriktsveterinärerna i Falköping två helger per månad. Om ni ringer på vår telefon 036-147750...

Personalförändring

Veterinär Mads Pårup slutar på Huskvarna Veterinärstation efter vecka 36, och gör således sin sista arbetsdag 6:e september. Därefter är det enbart Gunnar Eriksson och Gert Svensson som arbetar på stationen. Vi kommer tillsvidare att fortsätta ha jour dygnet runt....