Lantbrukets djur

Gängse behandlingar av lantbrukets djur, tex mastit, kalvningsförlamning, löpmagsförskjutning.