Häst

Vi utför det mesta inom hästmedicin i fält, här nedan följer ett urval.
Självklart kan du alltid ringa och rådfråga eller diskutera en frågeställning!
Gällande icke-akuta frågor är vi tacksamma om Du håller Dig till telefontiden.

Akuta lidanden

Vi har jour dygnet runt, året runt!
Ring oss när som helst om du behöver hjälp med kolik, sårskador och andra traumatiska skador, feber och infektion, frakturer och akuta hältor, fölning och/eller sjuka föl, fång, ögonproblematik, klåda, med mera.
Är Du osäker på om Din häst behöver omedelbar hjälp eller ej – ring oss och fråga/diskutera saken. Kanske kan vi komma ut nästföljande dag, kanske bör vi komma omedelbart. Hellre ett samtal för mycket än ett för lite!

Hästtandvård

Det är viktigt att veta hur Din häst ser ut i munnen!

Veterinär Gunnar Eriksson utför bastandvård för häst. Vi utför rutinmässiga munhåleundersökningar samt rådgivning angående betsel och huvudlag. Ser vi ett lidande/en sjukdom/ett trauma i munnen åtgärdar vi detta på plats samt utför uppföljande besök med ytterligare åtgärder om så behövs. Exempel på vanliga lidanden är glesbettsbildning med foderinpackningar, tandfickor, överbett resp. underbett med bildande av hakar (och ofta skarpbett), vargtänder, tandfrakturer, lösa tänder, betselförslitningsskador, samt sår i kinder och/eller mungipor.

Vårt mål med korrigeringar/åtgärder är att hästen ska ha en normal tuggningsrörelse när den äter, att inga sår ska uppstå i munhålan/slemhinnan samt att hästen inte ska känna smärta ifrån munnen

Icke-akuta ärenden

Vi vaccinerar mot hästinfluensa, stelkramp och botulism dagligen. Vaccination mot EHV-1 och EHV-4 görs med någon veckas väntetid då vi i regel inte har dessa vaccin hemma, utan måste beställa dem vid Din förfrågan.

Gårdsbesiktningar utförs enligt ett utarbetat protokoll från Sveriges Veterinärförbund och Hästsektionen. Vi besiktigar inför försäljning, köp samt försäkring. Vid besiktningen behöver Du ha hästens pass tillgängligt. Det bör finnas en hård yta för rörelsekontroll samt möjlighet till longering.

Kastrering av hingst utförs stående och kan i regel göras från ca 9 månaders ålder förutsatt att båda testiklar ligger i pungen. Det är viktigt att hingsten är grundvaccinerad mot stelkramp innan ingreppet utförs. Vi utför helst inte kastrationer av hingstar under sommarmånaderna då riskerna för komplikationer såsom infektion är mycket större än under övriga årstider.

Alla hästar inom EU ska ha ett hästpass, och alla hästar som får ett nytt pass ska chipmärkas. Vi utför både ID-kontroll och chipmärkning, som gällande föl i regel ska vara gjort före den 31 december eller att fölet fyller 6 månader.
Från och med januari 2016 måste alla hästar som kommer till Sverige (och ska stanna längre än 90 dagar) tilläggsregistreras/kompletteringsregistreras/svenskregistreras hos Jordbruksverket enligt en ny EU-förordning. Mer information hittar du på Svenska Hästavelsförbundets hemsida och Jordbruksverkets hemsida
Vi hjälper Dig gärna med att kontrollera identiteten på hästen, vilket behöver göras som en del av tilläggsregistreringen!

Hältutredningar

Vi utför tyvärr inte hältutredningar i fält. Som beskrivet ovan så hjälper vi gärna till vid akuta hältor, oavsett om det gäller misstanke om fraktur, hovböld, fång, lymfangit, trauma/blödning, senskada, eller annat. Vid långvariga hältor rekommenderar vi i regel att Du uppsöker klinik redan för första besöket, för att få en standardiserad hältundersökning genomförd. Är Du osäker på vad Du bör göra i just Ditt fall är du självklart välkommen att ringa och rådfråga oss på telefontiden.