Lantbruksdjur

Stora och små idisslare

Akuta lidanden för lantbrukets djur (ffa nötkreatur, får och get) såsom mastit/juverinflammation, kalvningsförlamning (ko) alternativt dräktighetstoxikos (tacka), hältor, sårskador och infektioner, livmoderframfall/slidframfall, kalvningsproblem, foderleda, löpmagsdislokation och sjuka kalvar/lamm och ungdjur. Vi utför akuta åtgärder på plats samt hjälper till med längre utredningar (exvis vid kalvdiarré), skickar remisser till obduktion, med mera.

Bokning för icke akuta ärenden såsom kastration och avhorning, maedi-visna provtagning, dräktighetsundersökning, fertilitetsproblematik, problem/undersökningar på besättningsnivå, rådgivning angående och förskrivning av avmaskningsmedel, med mera.

Förebyggande djurhälsovård

Maja-Lisa Sabel är godkänd veterinär för det nya smittskyddsprogrammet ”Smittsäkrad besättning: Nöt” som under hösten 2015 ersätter ”det frivilliga Salmonellaprogrammet”. Läs mer om Smittsäkrad besättning på www.smittsakra.se , och kontakta oss gärna om Du har frågor eller vill ansluta Dig!
Maja-Lisa Sabel är även certifierad Hälsopaket Mjölk-veterinär genom Växa Sverige, och hjälper gärna till med rådgivning på besättningsnivå. Vare sig Ni har specifika problem eller vill optimera en produktion är Ni välkomna att kontakta henne.

ViLA Mjölk

Från och med januari 2016 har Jordbruksverket och Länsstyrelsen bestämt att ViLA Mjölk (äntligen) ska kunna dra igång! Är Du intresserad av Villkorad Läkemedelsanvändning i Din mjölkbesättning är Du välkommen att höra av Dig till oss så kan vi hjälpa Dig att komma igång. Mer information om detta bör komma under hösten 2015.