Lantbruksdjur

Stora och små idisslare

Akuta lidanden för lantbrukets djur (ffa nötkreatur, får och get) såsom mastit/juverinflammation, kalvningsförlamning (ko) alternativt dräktighetstoxikos (tacka), hältor, sårskador och infektioner, livmoderframfall/slidframfall, kalvningsproblem, foderleda, löpmagsdislokation och sjuka kalvar/lamm och ungdjur. Vi utför akuta åtgärder på plats samt hjälper till med längre utredningar (exvis vid kalvdiarré), skickar remisser till obduktion, med mera.

Bokning för icke akuta ärenden såsom kastration och avhorning, maedi-visna provtagning, dräktighetsundersökning, fertilitetsproblematik, problem/undersökningar på besättningsnivå, rådgivning angående och förskrivning av avmaskningsmedel, med mera.

 

 

ViLA Mjölk

På grund av liten efterfrågan har vi idag ingen veterinär som kan ansluta dig till ViLA Mjölk.